About

Rowinger21 – Oceaniczna łódź wiosłowa

Rowinger 21 łączy najlepsze cechy kajaków oraz jachtów – wolność, niezależność, fizyczne wyzwanie i komfort. Jest to zupełnie nowy sposób aktywnego wypoczynku. Nie ma rzeki ani jeziora które jest niedostępne dla tego kompaktowego i wygodnego urządzenia. Mechanizm ruchomej ławeczki pozwala na napędzanie łodzi mięśniami całego ciała dzięki czemu jest wydajny i komfortowy!

Obecnie nasza łódź jest skonfigurowana w trybie turystycznym. Alternatywą jest model wyprawowy przeznaczony maksymalnie dla dwóch wioślarzy i pokonywania długich dystansów na wiosłach.

Tryb turystyczny pozwala na wypoczynek rodzinny na kanałach, jeziorach i rzekach. Zwiedzając mniejsze i większe miasta. Odkrywać ciekawe i sekretne miejsca na szlaku. Urokliwe kafejki i romantyczne zatoczki.

W roku 2014 odbyliśmy bardzo inspirującą podroż z Eisenhüttenstadt do Wittenberge. Trochę ponad 300 km urokliwymi kanałami i rzekami. Na więcej nie wystarczyło niestety czasu. Nie posiadamy jeszcze Bimini więc tylko dwie noce spędziliśmy w 4 osoby na łodzi. Pozostałe w namiocie, dzieci to kochają!

Wpis o naszej wyprawie jest na naszej liście rzeczy do zrobienia! Można o niej przeczytać już teraz na naszej stronie na facebooku!

Rowinger21 – Ocean Rowing Boat

Rowinger21 shares what we love in kayaks ands yachts – freedom, independence, physical challenge and comfort. it’s a brand new way of active rest. No river nor lake is inaccessible to this compact and comfortable unit. It’s rowing mechanism utilitates all of the user’s energy making it efficient and helps to stay fit.

At the moment , our boat is set up in tourist mode. An alternative is expedition mode, designed for a maximum of two rowers and overcoming long distances on the oars.

Tourist Mode allows for a family holiday on the canals, lakes and rivers. Visiting smaller and larger cities. Discover interesting and secret places on the trail.

In 2014 we had a very inspiring journey from Eisenhüttenstadt to Wittenberge. A little over 300 km of charming canals and rivers. For more, unfortunately, not enough time. We do not have yet Bimini so only two nights we spent in 4 people on the boat. Others in the tent, the children love it!

The entry of our expedition is on our list of things to do! You can read about it now on our Facebook!

Rowinger21 - Königs Wusterhausen
Rowinger21 – Königs Wusterhausen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Water and more …