Adaptacja – tradycyjny statek wiślany! / The adaptation of the traditional Vistula ship!

 

Projekt statku nawiązujący do tradycyjnych łodzi wiślanych. Oryginał mierzył około 30 metrów w mojej adaptacji jest to 17 metrów. Główne zmiany polegają  (pomijając rozmiar) na zagospodarowaniu kabiny. Znajdują się tam dwie kabiny 2- i 3- osobowe; jadalnia mogąca pomieścić do 12 osób; przestronna kuchnia i łazienka z prysznicem. Statek przewidziany jako okręt flagowy floty turystycznej, centrum rozrywki, wieczornych posiedzeń i koncertów. Ship design appearance reflected a traditional boat of the Vistula. Originally measured about 30 meters in my adaptation is 17 meters. Changes are primarily (apart from size) in adapting the cabin. There are two cabins 2 and 3 persons. Dining room seating up to 12 people and a spacious kitchen and a bathroom with a shower. The ship intended as flagship of the Tourist fleet, entertainment center, evening meetings and concerts.

szkuta_assembly

Projekt leżał na półce od roku 2014 roku. Czeka na chwilę wolną, żeby popchnąć prace jeszcze dalej. Kadłub łodzi zdał analizę hydrodynamiczną i stabilnościową. The project was on the shelf since 2014. Waiting for a free moment to push the work further. The hull passed hydrodynamic analysis and Stability.

szkuta_assembly_2

Na dziobie łodzi znajduje się mała 2-osobowa kabina  . Istnieje możliwość zagospodarowania dachu kabiny jako tarasu widokowego lub miejsca do opalania. Okręt posiada maszt z prostokątnym żaglem. Oryginalne jednostki tego typu żagli używały do poruszania się z wiatrem do pół-wiatru. A small 2 bed cabin located on the bow of the boat. It is possible to land the cabin roof as observation deck or sunbathing. The ship has a mast with a square sail. Original units of this type have used sails to move with the wind to the semi-wind.

szkuta_assembly_3

Zadaszenie typu Bimini rozpięte pomiędzy kabiną dziobową i rufową pozwoli cieszyć się sporej wielkości patio. Wspaniałe miejsce na partie szachów, chwile spędzone z książką lub romantyczną kolacje we dwoje… Roofing  „Bimini” type stretched between the bow and the stern cabin will give you a fair size patio. Great place for chess games, time spent with a book or  romantic dinner for two …

szkuta_assembly_4

Projekt by Maciej Stański – stanskimaciej@gmail.com

Iron

Iron vel. suicide board

Wstrętna rzecz do ujarzmienia! Jeśli na skuterze wodnym myślisz ze jesteś blisko wody to się mylisz.

Nazwa żelazko wyszła sam nie wiem od kogo. Ale kształtem przypomina żelazko i w zamysle ma pływać gładko jak żelazko po tkaninie.

Zainspirowane nadmiarem wolnego czasu i nedmiarem silników zaburtowych. Zbudowane w garażu i poddane testom na dzikiej i nieprzewidywalnej rzece wiśle! W samym centrum stolicy jednego z wiekszych krajów w regionie! Jedni załamywali ręce, inni wiwatowali inni jeszcze nazywali to samobójstwem.

My nazwaliśmy to zabawą 😛

Nasty thing to subdue! If you think that on jet sky you’re close to the water you are wrong.

Name iron came out I do not know from whom. But the shape resembles iron and is meant to swim smoothly as iron along fabric.

Inspired by an excess of free time and excess outboards engines. Built in the garage and tested on a wild and unpredictable river Vistula! In the center of the capital of one of the larger countries in the region! Some wringing their hands, while others cheered others have called it a suicide.

We called it fun: P

First tests with no smooth bottom at all…

Second test with 7hp modified engine, still no smooth bottom, no time 🙁 Wait for it…

 

Po inspekcji zauważyliśmy że Rumpel silnik złamał się, ponieważ nie miał wystarczającej swobody ruchów góra /dół … Potem projekt został zmodyfikowany żeby dostarczyć trochę więcej wyporności pod silnikiem i skierowany do lakiernika. Ale łódź zaginęła w lakierni i już nigdy o niej nie słyszałem … Niewyobrażalne … w tym samym czasie przeniosłem się do Niemiec, więc miałem wystarczająco dużo rzeczy do ogarniania w te i na zad. Do tego wszystkiego teraz jestem w  stanie zbudować ją dwukrotnie lżejszą i lepiej wyprofilować dno. Mam nadzieję wrócić do tego diabła pewnego dnia 😉 After inspection we realize that engine tiller brake off because it do not have sufficient freedom of movement up / down direction…  After that projekt was forwarded to provide bit more of lift in back area and give it a proper paint job. But the boat went missing in Paint shop… Unimaginable… Same time i move to live in Germany so i have enough things to cary around this and other direction. Any way now im able to build it twice as light and stride on with better bottom shape. I hope to get back to this devil one day 😉

Rowinger 32 – so-called „moto rowinger”

Projekt zainspirowany przez ludzi lubujących się w obcowaniu z przyroda i podglądaniu ptaków. Ostatecznie nie doszło do realizacji ale jest to jeden z bardziej zaawansowanych projektów. Długość 8 metrów i szerokość 2,2 metry z wygodnymi fotelami i kanapą. Wygodna kabina dla 2+1.

Łódź odbiega od aktualnych standardów gdzie na 8 metrowej łodzi 1,5 metra zajmuje plazma tv a kolejne 1,5 metra to lodówka. Nie ma problemu żeby zamontować takie udogodnienia ale w koncepcji tej konstrukcji i u jej podstaw jest kontakt z wodą i naturą tak bliski jak to tylko możliwe.

Przeznaczony do podróżowania rekreacyjnego z silnikami między  20 a 30 KM.

Design inspired by people that indulge in dealing with nature and spying birds. Finally, there has been no realization but this is one of the more advanced projects. The length of 8 meters and a width of 2.2 meters with comfortable armchairs and a sofa. Comfortable cabin for 2 + 1.

Boat departs from current standards where the 8-meter boat is 1.5 meters plasma tv and a further 1.5 meters to a refrigerator. There is no problem to install features like that but in the concept of the construction and at its core is contact with water and nature as close as possible.

Designed for recreational traveling with engines between 20 and 30 hp.

Rowinger building gallery!

Kilka zdjęć jak to wszystko się zaczęło!

Several images like how this all began!

Water and more …